Start
Oferta
Gwarancja
Zakupy
Kontakt
 Hulajnoga Elektryczna 250W,24V, przód amortyzatory, kuferek

 Hulajnoga Elektryczna 250W,24V

 NOWOŚĆ!! Hulajnoga Elektryczna 350W,36V, amortyzatory

 Hulajnoga Spalinowa

 Mini Harley Spalinowy

 Mini Harley Elektryczny

 Mini Chopper Spalinowy (4-suw)

 Mini Cross 50 3

 Mini Cross 49 3

 Mini Cross 47 cm 3

 Mini Cross (4-suw)

 Mini Cross 47 cm 3

 Mini Ścigacz Spalinowy

 Mini Ścigacz Spalinowy XXL

 Quad 49 3

 Quad 50 ccm

 Quad - zarejestrowany na motorower

 Rower z silnikiem spalinowym firmy SACHS

 Części

 Mini Car - zarejestrowany na motorower, bez prawa jazdy   Gwarancja

Wszystkie nasze produkty obięte są gwarancją na zasadach:

Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania nabywcy skutera pełnosprawnego, zapakowanego, po uprzednim wykonaniu czynności przed sprzedażnych.
Warunki gwarancji:
1.Sprzedawca udziela na zakupiony towar gwarancji na okres 6 miesięcy od daty zakupu na części mechaniczne. Natomiast części elektryczne (baterie, przekaźnik, czujnik, silnik elektryczny itp.) objęte są gwarancją w okresie 3 miesięcy od daty zakupu. Warunkiem ważności gwarancji jest pełne wypełnienie karty gwarancyjnej przez sprzedawcę , podpis i pieczątka sprzedawcy i podpis użytkownika.
2.W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji uszkodzeń wynikłych z wad materiałowych sprzedawca zapewnia naprawę.
3.Naprawę gwarancyjną wykonuje sprzedawca lub punkt przez niego wskazany w okresie 14 dni. Jeżeli sprzęt wymaga ekspertyzy technicznej lub istnieje potrzeba importu dodatkowej części termin ten ustala się na 28 dni. Sprzedawca jednocześnie może przedłużyć czas gwarancji o ilość dni potrzebnych na przeprowadzenie oceny technicznej uszkodzenia.
4.Skuter nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy, gdy wady są możliwe do naprawy.
5.Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na własny koszt do punktu naprawy. Skuter powinien być czysty wraz z kartą gwarancyjną i dodatkowym oprzyrządowaniem.
6.Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, konserwowania i przechowywania oraz wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
7.Gwarancji nie podlegają materiały i elementy ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji takie jak opony, rączki kierownicy, linki i pancerze, łańcuchów, elementy hamulców, oświetlenie. Za naprawy gwarancyjne nie uważa się regulacji oraz naprawy mechanicznych uszkodzeń elementów.
8.Gwarancja traci ważność w przypadku upływu terminu gwarancji; samodzielnej niewłaściwej naprawy przez użytkownika , wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych ; używanie sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem np. skoki, jazda sportowa; montaż innych części niż oryginalne.www.hosting.any.pl - Twoje miejsce w internecie - domeny, hosting, php, mysql, szablony
www.webmoney.pl - najlepsze programy partnerskie


Serwis hostowany jest na: www.hosting.any.pl copyright by moto.any.pl © 2004 - 2008